X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2019

FN-beslut om globalt stopp för högfluorerat ämne

Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag. Det har de 182 partsländerna i Stockholmskonventionen enats om. Förbudet gäller även PFOA-salter och över 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA.

Ämnet PFOA (perfluoroktansyra) bildar vatten-, fett- och smutsavvisande ytor och används i många olika varor och produkter, till exempel brandskum, non-stick-produkter och impregnerade kläder. Ämnet bryts inte ner utan ansamlas i naturen, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande.

PFOA ingår i gruppen högfluorerade ämnen (PFAS) som har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Beslutet om en global utfasning av PFOA fattades vid ett FN-möte i Genève i början av maj.

Den nya globala regleringen av PFOA-ämnen kommer att ha stor betydelse för att öka skyddet för hälsa och miljö. Beslutet kommer att begränsa förekomsten av ämnena i varor, dricksvatten och livsmedel.

För de flesta av de 182 länderna träder den globala regleringen av PFOA-ämnena i kraft i december 2020. Det kommer att finnas vissa undantag från förbudet mot användning, till exempel för PFOA i brandskum. Undantagen är tidsbegränsade, i de flesta fall i fem år. Sedan tidigare finns ett beslut om att begränsa PFOA inom EU, som träder i kraft i juni 2020. EU-regleringen kommer att behöva skärpas för att leva upp till Stockholmskonventionens krav.

På FN-mötet beslutades även om skärpta restriktioner för ett annat högfluorerat ämne, PFOS (perfluoroktansulfonat), som sedan 2009 är reglerat inom Stockholmskonventionen. Bland annat ska användningen av brandskum med PFOS fasas ut globalt på fem års sikt. Dessutom enades parterna i Stockholmskonventionen om att alla fluorbaserade brandskum bör undvikas.

Stockholmskonventionen trädde i kraft 2004 och syftar till att skydda människors hälsa och miljön från långlivade organiska föroreningar. I dag reglerar konventionen tillverkning, användning och utsläpp av 30 ämnen eller grupper av ämnen. Konventionen har 182 partsländer.
Föregående artikel Förbud mot över tusen allergiframkallande ämnen i textil och läder
Nästa artikel Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning
Skriv ut
948 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.