X
Nyhetslista

Sverige har en klimatlag nu

  • 9 januari 2018
  • Författare:
  • Antal visningar: 1081
  • 0 Kommentarer
Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit.

Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

  • 3 januari 2018
  • Författare:
  • Antal visningar: 1057
  • 0 Kommentarer
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nu blir flera av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018, såsom ladda hemma-stödet, Industriklivet och insatser för internationellt klimatsamarbete, verklighet.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.