X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2018

Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nu blir flera av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018, såsom ladda hemma-stödet, Industriklivet och insatser för internationellt klimatsamarbete, verklighet.

Transporter står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att öka takten i elektrifieringen av bilparken inför nu ett särskilt ladda-hemma-stöd. Stödet ska göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan, och därmed ställa om till hållbara transportsätt. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018, men gäller för laddpunkter som installeras från och med årsskiftet.

De som installerar en laddpunkt kan få ett stöd som motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el. Man kan dock få högst 10 000 kronor per fastighet.

Utsläpp från industrins förbränning och processer utgör en andra tredjedel av utsläppen i Sverige. I en global jämförelse är svensk processindustri mycket effektiv, men för att minska utsläppen och nå Sveriges klimatmål behöver företagen satsa på teknikskiften och ofta obeprövade teknologier. Därför satsar regeringen 300 miljoner per år ända fram till 2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Genom regeringens beslut i dag kan Energimyndigheten fatta beslut om stöd till åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Regeringen har även beslutat om att öka stödet med ytterligare 30 miljoner kronor till insatser för internationellt klimatsamarbete. Detta bidrar inte minst till utsläppsminskningar i medelinkomstländerna. Totalt uppgår stödet till 235 miljoner kronor under 2018.
Föregående artikel Ändring av kraven för certifiering av funktionskontrollanter OVK
Nästa artikel Sverige har en klimatlag nu
Skriv ut
1320 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.