how to
X
Nyhetslista

Skatt på plastbärkassar

 • 3 januari 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 621
 • 0 Kommentarer
Regeringens förslag om att införa en skatt på plastbärkassar har lämnats till riksdagen. Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

Kapaciteten för allvarliga växtskadegörare stärks

 • 3 januari 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 538
 • 0 Kommentarer
Hotet att nya allvarliga växtskadegörare ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. På EU-nivå finns ny lagstiftning på plats för att motverka denna trend. De nya EU-förordningarna ökar behovet av diagnoser av växtskadegörare och regeringen har därför beslutat att utreda hur Sverige på bästa sätt kan klara kraven avseende diagnoser av växtskadegörare.

Barnkonventionen blir svensk lag

 • 2 januari 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 613
 • 0 Kommentarer
Idag den 1 januari blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Gemensam satsning mot explosiva varor

 • 2 januari 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 545
 • 0 Kommentarer
Regeringen har gett sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att förebygga och förhindra den illegala införseln av explosiva varor.
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.