X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2020

Kapaciteten för allvarliga växtskadegörare stärks

Hotet att nya allvarliga växtskadegörare ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. På EU-nivå finns ny lagstiftning på plats för att motverka denna trend. De nya EU-förordningarna ökar behovet av diagnoser av växtskadegörare och regeringen har därför beslutat att utreda hur Sverige på bästa sätt kan klara kraven avseende diagnoser av växtskadegörare.

Växtskadegörare sprids via växande global handel och resenärer som tar med sig växter från andra delar av världen. Risken för att nya växtskadegörare såsom svampar, bakterier och insekter ska kunna trivas i Sverige har ökat med klimatförändringarna. Tallvedsnematoden är ett exempel på en allvarlig växtskadegörare som skulle kunna skapa stor förödelse i Sverige om den etablerade sig här. Tallvedsnematoden är en liten mask som ödelagt stora arealer tallskog i Portugal på senare år och som sprids via lastpallar.

I de nya EU-förordningarna ställs det hårdare krav på EU-länderna att göra kontroller och inventeringar för att upptäcka nya skadegörare i tid så att åtgärder kan sättas in snabbt. Dessa krav leder till att behovet av diagnoser av växtskadegörare ökar. På djur- och livsmedelssidan har Sverige sedan länge nationella laboratorier för diagnoser av sjukdomsorganismer. På växtskyddssidan sker dock diagnoserna genom att Statens jordbruksverk upphandlar diagnoserna som sedan utförs främst av utländska laboratorier. Det är angeläget att utreda om, och i så fall hur, Sverige på ett mer kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt än idag kan uppfylla kraven i de nya EU-förordningarna som rör växtskydd.

Uppdraget beräknas starta den 15 februari och ska slutredovisas den 15 november 2020.
Föregående artikel Barnkonventionen blir svensk lag
Nästa artikel Skatt på plastbärkassar
Skriv ut
436 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.