X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2020

Gemensam satsning mot explosiva varor

Regeringen har gett sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att förebygga och förhindra den illegala införseln av explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut ska gemensamt stärka det operativa samarbetet, utveckla arbetsmetoder och öka kunskapen. Syftet är att öka förmågan att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa.

Myndigheterna ska också förstärka det nationella och internationella samarbetet, och samråda med branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet.

I uppdraget ingår följande:

• Stärka det operativa samarbetet och utveckla arbetsmetoder för att gemensamt öka förmågan att hantera problematiken med explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa.
• Öka kunskapen kring ursprung, införsel, utformning och hantering av de explosiva varor som innehas och används i kriminella sammanhang.
• Samråda med relevanta myndigheter och branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet. I uppdraget ingår även att undersöka och föreslå hur systemet för civil användning av explosiva varor kan förbättras för att minska risken att de används illegalt.
• Stärka det nationella och internationella samarbetet för att förebygga och förhindra illegal införsel och tillverkning av explosiva varor.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020.
Föregående artikel EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos
Nästa artikel Barnkonventionen blir svensk lag
Skriv ut
650 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.