how to
X
Nyhetslista

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.

Klorpyrifos är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som används för att bekämpa insekter i många olika grödor, bland annat citrusfrukter. Det finns i dag godkända växtskyddsmedel med klorpyrifos i flera EU-länder, dock inte i Sverige. Det nuvarande EU-godkännandet för klorpyrifos löper ut i början av 2020.

Vid en omprövning av godkännandet för klorpyrifos har experter från EU-länderna och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, kommit fram till att det finns hälsorisker med ämnet, bland annat risk för skador på nervsystemet. Efsa har dragit slutsatsen att kraven i lagstiftningen för att godkänna ämnet inte är uppfyllda och EU-kommissionen har därför föreslagit att godkännandet inte ska förnyas.

En kvalificerad majoritet av medlemsländerna har nu röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för klorpyrifos. En kvalificerad majoritet röstade också för att inte förnya godkännandet för det liknande ämnet klorpyrifosmetyl. Omröstningarna skedde den 6 december i EU-kommissionens ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder.

Tre månader efter att beslutet publicerats kommer växtskyddsmedel med klorpyrifos och klorpyrifosmetyl inte längre vara tillåtna att sälja eller använda i EU.
Föregående artikel Nya regler för att skydda växter
Nästa artikel Gemensam satsning mot explosiva varor
Skriv ut
655 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.