X
Nyhetslista

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

 • 23 december 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 684
 • 0 Kommentarer
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.

Nya regler för att skydda växter

 • 23 december 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 746
 • 0 Kommentarer
Från den 14 december finns det nya regler för alla EU-länder om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Reglerna har tagits fram för att bättre skydda EU:s växtproduktion, skog, naturområden och andra växtmiljöer från hot i form av växtskadegörare som ännu inte är spridda inom EU.

Nya bestämmelser gällande biobränslen

 • 20 december 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 689
 • 0 Kommentarer
Förnybartdirektivet har förändrats och bestämmelserna utökats. Det innebär att fler aktörer inom biobränslen kommer att omfattas av hållbarhetskriterier. En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.

Nya förordningar för ekodesign och energimärkning

 • 20 december 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 673
 • 0 Kommentarer
Nu ska energikrävande produkter bli ännu mer effektiva och de ska även bli lättare att reparera och återvinna. Dessutom kommer energimärkningen att bli både tydligare och bättre på att främja energieffektiva produkter. Nu har EU publicerat nya ekodesign- och energimärkningsförordningar som ska göra detta möjligt.

Farliga ämnen på jobbet

 • 20 december 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 687
 • 0 Kommentarer
Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.
12
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.