X
Nyhetslista

Nya bestämmelser gällande biobränslen

Förnybartdirektivet har förändrats och bestämmelserna utökats. Det innebär att fler aktörer inom biobränslen kommer att omfattas av hållbarhetskriterier. En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.

I de nya bestämmelserna omfattas även fasta och gasformiga biobränslen. Tidigare gällde endast bestämmelserna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten lämnar idag in en rapport till regeringen om hur Sverige kan genomföra bestämmelserna om hållbarhetskriterier i det reviderade EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor, förnybartdirektivet.

"Om inte aktörerna kan verifiera att produktionen uppfyller kriterierna är de inte berättigade stöd"
De nya bestämmelserna innebär exempelvis att ägare av större anläggningar som producerar el, värme och kyla måste kunna verifiera att biobränslet som används i produktionen uppfyller specifika kriterier för hållbarhet och minskade växthusgasutsläpp.

Hållbarhetskriterierna för fasta och gasformiga biobränslen kommer att träda i kraft från mitten av 2021. I direktivet finns detaljerade bestämmelser om hur kontrollen av anläggningarna ska ske.

Energimyndigheten föreslår i utredningen att den befintliga lagen om hållbarhetskriterier utökas med nya bestämmelser om kontroll för fasta och gasformiga bränslen för el, värme och kyla. Samtidigt föreslår myndigheten olika anpassningar av regelverket i syfte att underlätta för de aktörer som träffas av bestämmelserna. Myndigheten pekar också på en rad frågeställningar som behöver utredas eller hanteras under det fortsatta genomförandet.
Föregående artikel Nya förordningar för ekodesign och energimärkning
Nästa artikel Nya regler för att skydda växter
Skriv ut
535 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.