X
Nyhetslista

Skärpt kontroll över explosiva varor

 • 23 mars 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 534
 • 0 Kommentarer
I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande.

Nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosoler

 • 28 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 801
 • 0 Kommentarer
Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis.

Gemensam satsning mot explosiva varor

 • 2 januari 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 690
 • 0 Kommentarer
Regeringen har gett sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att förebygga och förhindra den illegala införseln av explosiva varor.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.