X
Nyhetslista

Granskning av katastrofmedicinsk beredskap

 • 27 maj 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 287
 • 0 Kommentarer
IVO har fått regeringens uppdrag att genomföra en tillsyn av sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap i alla regioner i Sverige.

Ny lag kan skydda unga mot nikotinberoende

 • 20 maj 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 310
 • 0 Kommentarer
Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter, föreslår regeringen att tobaksfria nikotinprodukter ska omfattas av en ny lag.

Nya regler om utbildningskrav för diisocyanater

 • 19 maj 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 299
 • 0 Kommentarer
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.

Reglerna för krav på pannoperatörer ses över

 • 19 maj 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 270
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4, som träder i kraft 1 december 2022.

Stor nationell insats mot arbetslivskriminalitet

 • 19 maj 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 230
 • 0 Kommentarer
Över 200 företag har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. Över hälften av de inspekterade byggena i Kiruna och Gällivare visade sig ha allvarliga arbetsmiljöbrister.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.