X
Nyhetslista

Nytt IVO-register för reprocessare

 • 30 juni 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 68
 • 0 Kommentarer
Den 1 juli öppnar IVO:s nya register för reprocessare och externa reprocessare med verksamhet som omfattar hälso- och sjukvård.

Reprocessing och återanvändning av engångsprodukter inom hälso- och sjukvård är tillåtet i Sverige sedan april 2022. IVO:s nya föreskrifter, som bygger på EU-regler, träder i kraft den 1 juli.

Nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

 • 30 juni 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 67
 • 0 Kommentarer
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter. De kompletterar bestämmelserna i lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter och bidrar till att öka skyddet för framför allt barn och ungas hälsa.

Över 35 000 arbetsolyckor 2022

 • 27 juni 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 78
 • 0 Kommentarer
35 400 personer anmälde att de drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. Antalet anmälda arbetsolyckor är nu tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

 • 27 juni 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 74
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.

Nya regler för maskiner

 • 26 juni 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 143
 • 0 Kommentarer
EU beslutade att anta den nya maskinförordningen den 22 maj. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.