X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2023

Nytt IVO-register för reprocessare

Den 1 juli öppnar IVO:s nya register för reprocessare och externa reprocessare med verksamhet som omfattar hälso- och sjukvård.

Reprocessing och återanvändning av engångsprodukter inom hälso- och sjukvård är tillåtet i Sverige sedan april 2022. IVO:s nya föreskrifter, som bygger på EU-regler, träder i kraft den 1 juli.

Förskrifterna innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsinstitutioner som reprocessar engångsprodukter ska lämna uppgifter om verksamheten och sina produkter till IVO som är behörig myndighet med tillsynsansvar. Detsamma gäller för externa reprocessare som utför reprocessing på uppdrag av en hälso- och sjukvårdsinstitution om produkten återlämnas till institutionen för återanvändning.

Läkemedelsverket är behörig myndighet för externa reprocessare vars verksamhet inte omfattar hälso- och sjukvård och har ansvar för tillsyn av sådana verksamheter.

Verksamheter som före den 1 juli bedriver reprocessing och återanvändning av engångsprodukter inom hälso- och sjukvård ska senast den 1 augusti 2023 anmäla detta.
Föregående artikel Nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter
Nästa artikel Gamla lysrör byts ut mot nya LED-rör
Skriv ut
110 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.