X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2023

Nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter. De kompletterar bestämmelserna i lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter och bidrar till att öka skyddet för framför allt barn och ungas hälsa.

De nya föreskrifterna träder ikraft den 1 juli i år, och vissa delar gäller från den 1 januari 2024. Föreskrifterna innehåller mer detaljerade regler än vad som anges i lag och förordning, och ska tillämpas av tillverkare, importörer, partihandlare och detaljhandlare. Föreskrifterna om tobaksfria nikotinprodukter gäller produktanmälan, märkning, rapporteringsskyldighet och underrättelseskyldighet.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen förra året för att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter, och för att stärka skyddet för barn och unga.

De första delarna av lagen trädde i kraft i augusti 2022 och de sista delarna börjar gälla vid årsskiftet 2023/2024.
Föregående artikel Över 35 000 arbetsolyckor 2022
Nästa artikel Nytt IVO-register för reprocessare
Skriv ut
92 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.