X
Nyhetslista

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

 • 21 september 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1134
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

 • 20 september 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1172
 • 0 Kommentarer
Man vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet enligt rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.

Beslut om 600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

 • 14 september 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1382
 • 0 Kommentarer
Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året. Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi.

Energicoacher – en ögonöppnare för småföretagare

 • 12 september 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1118
 • 0 Kommentarer
Runt om i landet finns energicoacher i 148 kommuner som kostnadsfritt stöttar småföretagare med att börja använda energi på ett smartare och mer effektivt sätt. För några av de företag som fått hjälp av en coach har det varit en ögonöppnare. Nu finns chans för nya företag att få hjälp av en coach.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.