X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2018

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus.

EU-kommissionens beslut innebär också att från den 19 december 2018 får behandlat utsäde bara användas i permanenta växthus, och behandlade plantor får inte planteras utomhus.

EU-kommissionens beslut den 29 maj 2018 innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam bara får godkännas för användning i fasta (permanenta) växthus eller för att behandla utsäde och plantor som är avsedda att användas enbart i fasta växthus. Grödan och behandlade plantor måste under hela sin livscykel befinna sig i ett fast växthus.

Kemikalieinspektionen återkallar därför godkännandena för sex växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett med ämnet tiametoxam. Godkännandena återkallas från den 19 september och med en anståndperiod för att få överlåta och använda medlen till den 19 december 2018. För ett medel har användningsområdet ändrats, så att medlet inte längre får användas på prydnadsväxter.

EU-kommissionens beslut påverkar även utsäde och plantor som redan är behandlade eller behandlas under anståndsperioden. Behandlade frön och plantor får inte sås eller planteras utanför fasta växthus efter den 19 december 2018.
Föregående artikel Energicoacher – en ögonöppnare för småföretagare
Nästa artikel Beslut om 600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp
Skriv ut
1121 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.