X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2018

Beslut om 600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året. Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi.

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränning är ett globalt miljöproblem som ger sura regn och bidrar till övergödning. Det orsakar också marknära ozon som skadar biologisk produktion, orsakar hälsoproblem hos människor och påskyndar klimatförändringen. Såväl svenska som internationella miljömål innebär att utsläppen ska minska.

Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. 280 svenska industrianläggningar som har en produktionsenhet som producerar mer än 25 GWh energi per år ingår. Detta omfattar bland annat kemiindustri, kraft- och värmeverk, avfallsförbränning, massa och pappersindustri och träindustrier. Alla betalar 50 kronor per kg i avgift för sina NOx-utsläpp.

Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året.

Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi. Naturvårdverket har just beslutat vilka anläggningar som ska få tillbaks pengar samt hur mycket de ska få tillbaks. De som släpper ut minst NOx i relation till producerad energi får mest pengar tillbaks.

Resultat för NOx-avgiften finns på Naturvardsverket.se/nox. Där finns bland annat information på anläggningsnivå där man kan se hur mycket varje anläggning fått betala i NOx-avgift och fått tillbaka i återföring.
Föregående artikel Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider
Nästa artikel Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö
Skriv ut
1354 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.