X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2018

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.

Kemikalieinspektionen fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att under fyra år kartlägga förekomsten av farliga kemiska ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Myndigheten har nu överlämnat en delredovisning till regeringen.

I uppdraget kartlägger Kemikalieinspektionen olika material, branscher, kemiska ämnesgrupper och specifika produkttyper. Syftet är att ta reda på om det finns farliga ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att exponeras. Denna kunskap behövs för att kunna prioritera vilka kemiska ämnen som kan behöva åtgärdas. I uppdraget vill Kemikalieinspektionen också bidra till arbetet inom näringsliv och offentlig sektor med att ersätta farliga ämnen med bättre alternativ.

Hittills har Kemikalieinspektionen genomfört fem kartläggningar inom ramen för uppdraget:
• Kartläggning av plastpartiklar i kemiska produkter
• Kartläggning av kemikaliekrav i miljömärkningssystem
• Kartläggning av farliga ämnen i intimhygienprodukter
• Materialkartläggning av elastomera material - gummi och silikon (rapport publiceras senare)
• Materialkartläggning av papper och papp (rapport publiceras senare)

Ytterligare fem kartläggningar har initierats inom ramen för uppdraget:
• Materialkartläggning av plast
• Kartläggning av farliga ämnen i olika branscher baserat på uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister
• Kartläggning av farliga ämnen i textilier
• Kartläggning av farliga ämnen i material i kontakt med livsmedel
• Kartläggning av farliga ämnen produkter som säljs via e-handel

Kemikalieinspektionen har hittills samlat in data om tusentals ämnen i kartläggningsuppdraget. Myndighetens arbete går nu bland annat vidare med bedömningar av vilka ämnen som är hälso- eller miljöfarliga, kan utgöra en exponeringsrisk för konsumenter och ännu inte är omhändertagna i EU:s regelverk för kemikalier.
Föregående artikel Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö
Nästa artikel Nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter
Skriv ut
1084 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.