X
Nyhetslista

Några viktiga förbud och regler 2021

 • 18 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 569
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen informerar om några av de kommande förbud och regeländringar som träder i kraft under 2021. Det gäller bland annat krav på att lämna giftinformation till Echa och förbud mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten.

Tillfälliga regler om desinfektionsmedel förlängs

 • 18 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 578
 • 0 Kommentarer
Med anledning av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har Kemikalieinspektionen beslutat att förlänga tillfälliga undantag för desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet om att inte kontrollera kravet om att finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.

Brister i registrering av ämnen

 • 18 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 577
 • 0 Kommentarer
En granskning av nästan 1 200 kemiska ämnen som europeiska myndigheter har gjort visar på brister i registreringen av 15 procent av ämnena. Enligt Reach-förordningen ska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa.

Stoppregel för elcertifikatsystemet

 • 11 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 613
 • 0 Kommentarer
Riksdagen har beslutat om svensk stoppregel. Beslutet innebär även att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035.

Nya krav på biomotorbränsle för skattebefrielse

 • 11 december 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 541
 • 0 Kommentarer
Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.