X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2020

Stoppregel för elcertifikatsystemet

Riksdagen har beslutat om svensk stoppregel. Beslutet innebär även att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035.

Riksdagsbeslutet innebär att nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Det är dock avgörande att det har kommit in tillräckligt med ny förnybar elproduktion i systemet innan stoppdatumet träder i kraft. Annars kommer datumet att flyttas fram.

Elproduktionsanläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, kan godkännas fram till och med 2035. Tilldelning av elcertifikat sker då under återstående tid och som längst till utgången av 2035.

Beslutet innebär att elcertifikatssystemet avslutas vid utgången av 2035. Den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggs.

Beslutade lagändringar träder i kraft den 1 januari 2021.
Föregående artikel Nya krav på biomotorbränsle för skattebefrielse
Nästa artikel Brister i registrering av ämnen
Skriv ut
611 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.