X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2020

Nya krav på biomotorbränsle för skattebefrielse

Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.

De aktörer som idag är skatteskyldiga för annat biobränsle framställt av biomassa eller annat motorbränsle ska efter 1 januari 2021 ha ett kontrollsystem för att säkerställa att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor. Detta rör till exempel producenter som är egenförbrukare, leverantörer och/eller stora förbrukare som själva är skattskyldiga. Med annat motorbränsle menas motorbränsle som används bland annat stationära dieselaggregat, lok för bandrift, fartyg i kommersiell drift.

För att Skatteverket ska bevilja skattelättnad behöver anläggningsbesked finnas för gasformigt biobränsle eller annat motorbränsle. Denna ändring gäller lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Eftersom det är viktigt att kontrollsystemet finns på plats från och med 1 januari 2021 måste ansökan om anläggningsbesked komma in till Energimyndigheten snarast. Även aktörer som redan idag innehar ett anläggningsbesked för biodrivmedel ska anmäla väsentlig ändring av kontrollsystem till Energimyndigheten. En oberoende granskare ska kontrollera kontrollsystemet och ett granskningsutlåtande ska biläggas ansökan.

Om anläggningsbeskedet beviljas blir det giltigt från ansökningsdatum. Skatteverket kommer vid begäran om avdrag eller återbetalning av skatten kontrollera så att det finns ett giltigt anläggningsbesked för gasen.
Föregående artikel Förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader
Nästa artikel Stoppregel för elcertifikatsystemet
Skriv ut
498 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.