X
Nyhetslista

Mikroplast bör begränsas i fler produkter

 • 29 mars 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1213
 • 0 Kommentarer
För att skydda miljön behövs ytterligare begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Det framgår av en ny rapport från Kemikalieinspektionen. I nuläget bedömer myndigheten att det fortsatta arbetet i första hand bör ske på EU-nivå.

Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter

 • 29 mars 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1159
 • 0 Kommentarer
Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter. Syftet med regeln är att begränsa tillförseln av plastpartiklar till sjöar och hav.

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 20 mars 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1318
 • 0 Kommentarer
Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning

 • 20 mars 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1289
 • 0 Kommentarer
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen av exempelvis stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- eller gruvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

 • 9 mars 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1220
 • 0 Kommentarer
Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om skärpning av straffbestämmelserna. Att fängelse finns i straffskalan förbättrar också polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.