how to
X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2018

Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om skärpning av straffbestämmelserna. Att fängelse finns i straffskalan förbättrar också polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott.

För livsmedelsbrott ska böter även fortsättningsvis ingå i straffskalan. Förslaget innebär även att livsmedelskontrollmyndigheter ska kunna besluta om sanktionsavgifter för mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär. Sanktionsavgiften kan uppgå till minst 1000 kr och högst 100 000 kr.

Om riksdagen antar regeringens proposition om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2019.

Kriminalitet inom livsmedelsbranschen kan omfatta vilka livsmedel som helst, det kan till exempelvis handla om falsk olivolja, att konventionellt framställd mat säljs som ekologisk eller att man säljer kött som kommer från djur som inte kontrollerats innan slakt. Det handlar ofta om att byta ut dyra livsmedel som konsumenter är beredda att betala mer för mot billigare. Det leder till att konsumenterna luras att betala för något de inte får, exempelvis svenskt eller kvalitetsmärkningar av olika slag. Livsmedelsbrott kan också innebära att konsumenter utsätts för en hälsorisk.
Föregående artikel Nya regler begränsar användningen av bisfenol A inom EU
Nästa artikel Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning
Skriv ut
1118 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.