X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2018

Mikroplast bör begränsas i fler produkter

För att skydda miljön behövs ytterligare begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Det framgår av en ny rapport från Kemikalieinspektionen. I nuläget bedömer myndigheten att det fortsatta arbetet i första hand bör ske på EU-nivå.

Regeringen beslutade i februari i år om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Förbudet, som bygger på en tidigare rapport från Kemikalieinspektionen, börjar gälla den 1 juli 2018. De beslutade begränsningarna gäller mikroplast som tillsatts i exempelvis duschtvål eller tandkräm för att ha en skrubbande, rengörande eller polerande effekt.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns mikroplast i ytterligare kosmetiska produkter och andra kemiska produkter än de som omfattas av det kommande förbudet. Syftet har varit att utreda om det behövs ett utökat förbud mot mikroplast i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat utredningen i en rapport som har överlämnats till regeringen.

I nuläget vill Kemikalieinspektionen i första hand arbeta för att ytterligare begränsningar av mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter ska införas på EU-nivå. EU-kommissionen har gett den europeiska kemikaliemyndigheten Echa i uppdrag att utreda sådana begränsningar. Arbetet inom EU med att ta fram ett underlag för att begränsa mikroplaster genom kemikalielagstiftningen Reach inleddes i januari i år.

Kemikalieinspektionens rapport innehåller även ett förslag på hur ett utökat förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter i Sverige skulle kunna utformas. I rapporten uppskattar Kemikalieinspektionen att 0,2 till 4,4 ton mikroplast per år släpps ut i vattenmiljön från kosmetiska produkter som säljs i Sverige och som inte omfattas av det redan beslutade förbudet. Detta handlar till exempel om vissa hudkrämer, solkrämer och smink som läppstift, mascara och puder.

I rapporten bedömer Kemikalieinspektionen att andra kemiska produkter som rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel troligen bidrar till en relativt liten mängd utsläpp av mikroplaster i Sverige. Det handlar uppskattningsvis om mellan 0,06 och 0,6 ton per år.

Kemikalieinspektionen kommer enligt rapporten att arbeta aktivt för att bidra till ökad kunskap kring mikroplaster bland forskare, myndigheter och företag, särskilt när det gäller de minsta typerna av mikroplast som används i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Kemikalieinspektionen kommer även att föra dialog med berörda branscher, med syftet att höja ambitionsnivån när det gäller att frivilligt ersätta mikroplaster i bland annat kosmetiska produkter.
Föregående artikel Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter
Nästa artikel Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Skriv ut
1232 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.