X
Nyhetslista

Beräkningsmetod för omgivningsbuller

 • 22 mars 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 1027
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om omgivningsbuller. Med ändringen genomförs den beräkningsmetod för omgivningsbuller som föreskrivs i kommissionens direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.

Ändring av förordningen om producentansvar för förpackningar

 • 22 mars 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 1118
 • 0 Kommentarer
Regeringen beslutade i juni förra året om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. I förordningen finns en bestämmelse om att en förpackning ska anses uppfylla förordningens krav på förpackningars utformning om den överensstämmer med relevanta kriterier i angivna harmoniserade standarder.

Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

 • 22 mars 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 976
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter med innebörden att ett undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier införs för dels militär utrustning, dels utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden.

Högfluorerade ämnen orsakar stora kostnader för samhället

 • 21 mars 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 987
 • 0 Kommentarer
Användningen av högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar varje år mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader i Europa. Det visar beräkningar i en studie som Nordiska ministerrådet publicerar i dag.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.