X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2019

Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter med innebörden att ett undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier införs för dels militär utrustning, dels utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG
• förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Föregående artikel Högfluorerade ämnen orsakar stora kostnader för samhället
Nästa artikel Ändringar i drivmedelsförordningen – miljöinformation om drivmedel
Skriv ut
976 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.