X
Nyhetslista

Fem nya nätdroger narkotikaklassas

 • 11 oktober 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 986
 • 0 Kommentarer
Regeringen narkotikaklassar fem nya nätdroger. Fem substanser som säljs och diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas. Flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige.

Ökade krav på återvinning från bygg och rivning

 • 11 oktober 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 898
 • 0 Kommentarer
Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Miljödepartementet föreslår därför att krav på källsortering införs för att mer material ska kunna återvinnas.

Ändringar i industriutsläppsförordningen om BAT-slutsatser

 • 11 oktober 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 945
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om ändringar i industriutsläppsförordningen. Kommissionen har med stöd av industriutsläppsdirektivet antagit slutsatser om bästa tillgängliga teknik, s.k. BAT-slutsatser, för stora förbränningsanläggningar, uppfödning av fjäderfän eller grisar samt produktion av organiska högvolymkemikalier. Dessa BAT-slutsatser förs in i 2 kap. industriutsläppsförordningen.

Inspektioner mot kemiska risker i arbetet

 • 9 oktober 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 908
 • 0 Kommentarer
Varje år orsakar damm, asbest, avgaser eller andra kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall. Nu inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet, som en del av en gemensam EU-insats.

Krafttag mot brott i byggsektorn

 • 9 oktober 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 988
 • 0 Kommentarer
Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.