X
Nyhetslista

Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017

 • 28 juni 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1432
 • 0 Kommentarer
Inför odlingssäsongen 2017 gäller vissa nya regler för användning av växtskyddsmedel. En av de nya reglerna innebär att kemiska växtskyddsmedel inte får användas för nedvissning eller ogräsbekämpning närmare än 30 dagar före skörd vid odling av spannmål för livsmedel.

12 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach

 • 28 juni 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1431
 • 0 Kommentarer
12 nya ämnen förs upp i bilaga XIV i Reach och blir därmed tillståndspliktiga. I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön.

Låg halt miljöfarliga konserveringsmedel i kosmetika

 • 13 juni 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1450
 • 0 Kommentarer
Användningen av konserveringsmedel som kan orsaka problem för hälsa och miljö är låg i kosmetiska produkter i Sverige. För att säkerställa att produkterna är säkra behöver dock listan över tillåtna ämnen uppdateras i kosmetikalagstiftningen, det slår Kemikalieinspektionen fast i en rapport.

Nytt verktyg som räknar fram byggnaders klimatpåverkan

 • 12 juni 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1451
 • 0 Kommentarer
Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.