X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2017

Nytt verktyg som räknar fram byggnaders klimatpåverkan

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar.

Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar. Det här verktyget kommer att göra det möjligt för vem som helst att utan kostnad göra en livscykelanalys för en byggnad.

Byggnader och boende står för en betydande andel av vår klimatpåverkan, ungefär lika mycket som våra transporter. Samtidigt finns det idag inte några lagkrav för att minska byggnaders klimatpåverkan utan marknaden måste driva fram förbättringar på frivillig basis.

Det verktyg som IVL har tagit fram, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM1.0), baseras på underlag som ändå tas fram under byggnadens projektering. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan sedan användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden, det går att byta medelvärdesdata mot företagsspecifika och inkludera olika konstruktionslösningar.

Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

Verktyget släpps först till en användargrupp bestående av tolv parter som inkluderar våra stora städer och kommuner. Göteborgs och Stockholms stad är två av deltagarna som kommer att testa verktyget.
Föregående artikel Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik
Nästa artikel Låg halt miljöfarliga konserveringsmedel i kosmetika
Skriv ut
1486 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.