X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2017

Låg halt miljöfarliga konserveringsmedel i kosmetika

Användningen av konserveringsmedel som kan orsaka problem för hälsa och miljö är låg i kosmetiska produkter i Sverige. För att säkerställa att produkterna är säkra behöver dock listan över tillåtna ämnen uppdateras i kosmetikalagstiftningen, det slår Kemikalieinspektionen fast i en rapport.

Det är vanligt att kosmetiska produkter som schampo, tvål och hudkrämer innehåller konserveringsmedel för att produkterna inte ska förstöras av bakterier. Vissa ämnen som innehåller klor är svårnedbrytbara i miljön, bioackumulerade och starkt giftiga för vattenlevande organismer. Dessa klorerade konserveringsmedel kan därför utgöra ett problem om de passerar vattenreningsverken och kommer ut i naturen.

Kosmetikalagstiftningen listar vilka konserveringsmedel som är tillåtna att använda i kosmetiska produkter. Men det är bara ämnenas hälsoeffekter som har utvärderats när ett ämne förs upp på listan. Eventuella miljöproblem regleras genom EU:s kemikalieförordning Reach. Kemikalieinspektionen föreslår i rapporten till regeringen att Sverige ska arbeta för att de konserveringsmedel som bedöms som mest problematiska begränsas i Reach-lagstiftningen. Däremot bedömer inte Kemikalieinspektionen att Sverige bör införa nationella regler för kosmetiska produkter för att begränsa de konserveringsmedel som har ingått i uppdraget.

Konserveringsmedlens hälsoeffekter är utvärderade på EU-nivå, men för flera ämnen är det länge sedan utvärderingarna gjordes. Ny kunskap har tillkommit som EU:s kosmetikalagstiftning inte tar hänsyn till. Kemikalieinspektionen slår därför fast att det är viktigt att listan över tillåtna ämnen hålls aktuell och uppdateras utifrån nya rön.

Kemikalieinspektionen har i rapporten undersökt triklosan och 18 andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Myndigheten föreslår flera åtgärder för att användningen av vissa konserveringsmedel inte ska öka i vardagsprodukter.

Kemikalieinspektionen vill tillsammans med andra myndigheter ta fram kriterier för offentlig upphandling av kosmetiska produkter och vill också mäta förekomsten av ämnen genom miljöövervakning. Ett viktigt skäl till detta är att en del ämnen misstänks kunna bidra till antibiotikaresistens. Ytterligare ett förslag i rapporten är att förstärka stödet till företag som vill byta ut problematiska konserveringsmedel mot bättre alternativ.

Konserveringsmedel är tillsammans med parfymämnen den största orsaken till kontaktallergi orsakad av kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionen har bedömt att sju av de undersökta konserveringsmedlen har hög potential att kunna orsaka allergi. För flera av dessa ämnen pågår åtgärder inom EU för att begränsa riskerna. När det gäller kontaktallergi anser Kemikalieinspektionen att det är särskilt viktigt att minska exponeringen för blandningen metylklorisotiazolinon (MCI) och metylisotiazolinon (MI), som ofta används.
Föregående artikel Nytt verktyg som räknar fram byggnaders klimatpåverkan
Nästa artikel Listan över verksamma biocidämnen har uppdaterats
Skriv ut
1435 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.