X
Nyhetslista

Miljösanktionsavgift för fartygsbränslen med för hög svavelhalt

 • 25 juni 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1188
 • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att en miljösanktionsavgift ska betalas av den som bryter mot bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i fartygsbränsle. Dessa sanktioner bidrar till att minska utsläppen av föroreningar från den kommersiella sjöfarten och till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor.

Regler om ammoniumsalter i cellulosaisolering börjar gälla

 • 20 juni 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1591
 • 0 Kommentarer
Från och med den 14 juli 2018 får oorganiska ammoniumsalter inte släppas ut på marknaden eller användas i blandningar och varor av cellulosaisolering om de släpper ifrån sig ammoniak i vissa koncentrationer.

Miljöinformation om drivmedel

 • 20 juni 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1273
 • 0 Kommentarer
I propositionen föreslås att regeringen eller berörd myndighet får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan.

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

 • 20 juni 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1287
 • 0 Kommentarer
EU:s nya dataskyddsdirektiv kommer i huvudsak att genomföras genom brottsdatalagen. Den lagen kommer att vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan krävs viss särreglering som även i fortsättningen kommer att finnas i särskilda registerförfattningar.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.