X
Nyhetslista

Ställningstagandet för desinfektionsmedel förlängs inte

 • 23 juni 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 387
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har under en period accepterat tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet.

Brister i desinfektionsmedel efter ökad försäljning

 • 23 juni 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 398
 • 0 Kommentarer
Coronapandemin ledde till att tillverkningen och importen av desinfektionsmedel ökade med flera hundra procent förra året, visar statistik från Kemikalieinspektionen. Många nya aktörer och produkter kom ut på marknaden och vid myndighetens kontroller har många produkter med brister upptäckts.

Regler om IMD träder i kraft 1 juli

 • 23 juni 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 407
 • 0 Kommentarer
Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.

Beslut om stängda framdörrar/barriärskydd på bussar

 • 23 juni 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 376
 • 0 Kommentarer
Under nu rådande omständigheter kommer Arbetsmiljöverket inte ändra tidigare fattade beslut riktade till bussföretag. Detta gäller även om regeringens plan, om att lätta vissa restriktioner som berör resande och kollektivtrafik under sommaren genomförs.

Fortsatt EU-godkännande av glyfosat i växtskyddsmedel

 • 17 juni 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 437
 • 0 Kommentarer
Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel och det nuvarande EU-godkännandet av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel går ut i december 2022. Nu har en utvärderingsgrupp bestående av myndigheter från fyra EU-länder kommit fram till att glyfosat lever upp till gällande lagkrav och föreslår därför att godkännandet förlängs.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.