X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2021

Fortsatt EU-godkännande av glyfosat i växtskyddsmedel

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel och det nuvarande EU-godkännandet av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel går ut i december 2022. Nu har en utvärderingsgrupp bestående av myndigheter från fyra EU-länder kommit fram till att glyfosat lever upp till gällande lagkrav och föreslår därför att godkännandet förlängs.

Rapporten från utvärderingsgruppen AGG (the Assessment Group on Glyphosate) lämnas idag över till EU:s gemensamma kemikaliemyndighet Echa och unionens livsmedelsmyndighet Efsa, och samtidigt publiceras en sammanfattning av den 11 000 sidor långa rapporten. Nästa steg i prövningen är att Efsa och Echa granskar utvärderingen och därefter kommer materialet att revideras innan utvärderingen och förslag på harmoniserad klassificering publiceras. I samband med det kommer Echa och Efsa bjuda in till samråd under hösten 2021 då tredje part samt övriga medlemsländers myndigheter kan lämna synpunkter. Efsa och Echa lämnar sedan sina slutsatser till EU-kommissionen och därefter fattar EU-kommissionen beslut i samråd med medlemsländernas regeringar.

Rapporten har undersökt effekterna för både hälsa och miljö

EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel syftar till att skydda hälsa och miljö och är densamma inom hela EU. Lagstiftningen ska också bidra till att förbättra jordbruksproduktionen. De fyra myndigheterna som ingår i AGG har i sin utvärdering gått igenom en stor mängd tillgängliga studier om glyfosats påverkan på människor och djurs hälsa och miljöeffekter som till exempel risk för läckage till grundvatten och effekter på flora och fauna. En av de effekter på människors hälsa som AGG har tittat på är ifall glyfosat är cancerogent.

I Sverige finns vissa begränsningar för användandet av glyfosat


Efter att verksamma ämnen i växtskyddsmedel godkänts på EU-nivå kan företag ansöka om godkännande av produkter med ämnet i medlemsstaterna och i princip alla växtskyddsmedel har idag olika typer av begränsningar. I Sverige får till exempel växtskyddsmedel med glyfosat inte användas inom lantbruket före skörd av spannmål och den 1 oktober införs användningsförbud i bland annat hemträdgårdar, kolonilotter och skolgårdar för växtskyddsmedel. Det innebär att produkter med glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid inte längre får användas på de områdena.
Föregående artikel Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september
Nästa artikel Beslut om stängda framdörrar/barriärskydd på bussar
Skriv ut
489 Betygsätt artikel:
3.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.