X
Nyhetslista

Brister i desinfektionsmedel efter ökad försäljning

Coronapandemin ledde till att tillverkningen och importen av desinfektionsmedel ökade med flera hundra procent förra året, visar statistik från Kemikalieinspektionen. Många nya aktörer och produkter kom ut på marknaden och vid myndighetens kontroller har många produkter med brister upptäckts.

De flesta produkterna som granskats är säkra att använda, men man har hittat desinfektionsmedel som har innehållit otillåtna ämnen eller varit felaktigt märkta.

Tillverkningen och importen av handdesinfektionsmedel på den svenska marknaden ökade med nästan 400 procent 2020 jämfört med året innan och antalet aktörer som tillverkade och sålde med 270 procent. Av de totalt 85 hand- och ytdesinfektionprodukter som Kemikalieinspektionen har kontrollerat bedömdes 18 procent ha allvarliga brister som till exempel att de innehöll otillåtna ämnen som exempelvis metanol eller en för låg halt verksamt ämne för att vara effektiva.

Kemikalieinspektionen vidtog under 2020 flera åtgärder för att underlätta för företag att tillverka och sälja desinfektionsmedel eftersom det rådde stor brist på både handsprit och ytdesinfektion. Samtidigt som det var viktigt att öka tillgängligheten av desinfektionsmedel på den svenska marknaden så är det viktigt att produkterna uppfyller gällande lagstiftning och är säkra och effektiva.

Rådet till konsumenter är att handla hos kända aktörer som apotek och livsmedelsaffärer. Där har vi hittat färre problem medan e-handelsplatser, speciellt de som har sitt säte utanför EU oftare har brister. Kontrollera också att halten av etanol är över 60 procent för då ska produkten vara effektiv.
Föregående artikel Regler om IMD träder i kraft 1 juli
Nästa artikel Ställningstagandet för desinfektionsmedel förlängs inte
Skriv ut
443 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.