X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2021

Regler om IMD träder i kraft 1 juli

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.

Kravet på IMD är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering. Syftet är att boende genom IMD får veta vad deras energianvändning kostar för att de aktivt ska kunna spara energi genom att sänka innetemperaturen eller använda mindre tappvarmvatten.

Kravet på IMD gäller för flerbostadshus med en energiprestanda, primärenergital, som överstiger 180 kWh/m2 och år i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län och 200 kWh/m2 och år i övriga Sverige. Energiprestanda i denna form anges direkt i energideklarationer upprättade från och med 1 januari 2019.

Möjlighet från undantag från IMD finns. Det gäller om det inte är tekniskt genomförbart och om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga energibesparingar. Om kulturhistoriska värden, konstnärliga värden etc. i värdefulla byggnader förvanskas anses IMD inte vara tekniskt genomförbart.

Undantag från IMD medges om flerbostadshuset energieffektiviseras så att energiprestanda blir bättre än gränsvärdet. Här gäller att energieffektiviseringen ska vara genomförd den 1 juli 2023 eller den 1 juli 2026 om den görs i samband med annan ombyggnad.

Byggnadsnämnden i kommunen har tillsyn över IMD. Boverkets föreskrifter innehåller metod för att beräkna lönsamhet och närmare beskrivning av undantag.

Regeringen föreslår att ett nytt energieffektiviseringsstöd införs under perioden 2021–2023. Byggnadsägaren har möjlighet att söka detta stöd om man vill energieffektivisera i syfte att få undantag från IMD värme. Boverket kommer att informera närmare om energieffektiviseringsstödet under hösten.
Föregående artikel Beslut om stängda framdörrar/barriärskydd på bussar
Nästa artikel Brister i desinfektionsmedel efter ökad försäljning
Skriv ut
211 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.