X
Nyhetslista

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 • 14 januari 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 611
 • 0 Kommentarer
Efter närmare 50 år som Datainspektionen byter myndigheten nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet signalerar tydligare myndighetens primära uppdrag: att skydda den personliga integriteten.

Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

 • 8 januari 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 604
 • 0 Kommentarer
Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Nya regler med den tillfälliga pandemilagen

 • 8 januari 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 673
 • 0 Kommentarer
Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Ny regelmodell ska bidra till fler bostäder

 • 6 januari 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 581
 • 0 Kommentarer
Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.