X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2021

Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Tidningsbranschen har haft en kraftigt minskad användning av tidningspapper de senaste åren och intäkterna för insamlingen av returpapper har sjunkit stadigt.

När tiden i våras gick ut för att söka tillstånd för insamling av tidningspapper så valde den nuvarande insamlaren Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att inte söka, vilket hade gjort att Sverige stått utan tidningspappersinsamling och tidningarna hade själva fått stå för kostnaderna enligt nuvarande förordning. Regeringen tvingades agera snabbt för att lösa situationen.

Papperstidningarna är dock fortfarande centrala för distributionen av nyheter i hela landet. Branschen befinner sig nu i ett känsligt skede i omställningen till mer digital distribution, vilket påfrestar stora delar av tidningsbranschen ekonomiskt. Genom att avskaffa producentansvaret för returpapper får tidningsbranschen avlastning från kostnader som den inte hade kunnat bära.

Det nya kommunala ansvaret innebär en flexibilitet som ger kommunerna möjlighet att utforma insamlingen efter de lokala förutsättningarna. I övrigt kommer systemet att vara sig likt: Samma slags returpapper ska fortfarande sorteras ut. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

Regeringens analys visade att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning. Endast ett avskaffat producentansvar har bedömts vara hållbart utifrån syftena att avlasta tidningsbranschen och samtidigt uppnå de nationella miljömålen och främja en cirkulär ekonomi.
Föregående artikel Nya regler med den tillfälliga pandemilagen
Nästa artikel Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Skriv ut
629 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.