X
Nyhetslista

Flera ändringar i reglerna om kemiska arbetsmiljörisker

 • 31 maj 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1329
 • 0 Kommentarer
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Ändringarna träder i kraft 21 augusti 2018. Det handlar bl a om mögelsporer, tryckluft, hygieniska gränsvärden och märkning av rörledningar.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen

 • 25 maj 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1177
 • 0 Kommentarer
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.

Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli

 • 18 maj 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1666
 • 0 Kommentarer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018

 • 14 maj 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1153
 • 0 Kommentarer
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018. Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

 • 10 maj 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1179
 • 0 Kommentarer
Radonhalter i bostäder och på arbetsplatser ska kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.