X
Nyhetslista

Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

MSB:s nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor börjar gälla samtidigt som Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5. MSB:s och Naturvårdsverkets föreskrifter är nu samordnade så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor överensstämmer.

Naturvårdsverket föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor börjar gälla den 1 juli 2018 och ersätter då NFS 2003:24.

Nytt i MSB:s föreskrifter

• Cisterner som tidigare reglerats av Naturvårdsverket regleras nu av MSB
• Skärringkopplingar, klämringkopplingar och presskopplingar tillåts på vissa villkor även för ledningar av stål
• Kravet på flamskydd utgår och ersätts av ATEX-direktivets krav.
• Möjlighet för kommande CE-märkning enligt maskindirektivet finns med redan nu
Föregående artikel Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018
Nästa artikel EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen
Skriv ut
1626 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.