X
Nyhetslista

Totalt 416 ton brandsläckningsskum med PFAS insamlat

 • 6 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 100
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverket och MSB har under 2022–2023 samlat in 416 ton hälso- och miljöfarligt brandsläckningsskum från Sveriges räddningstjänster. Brandsläckningsskummet innehåller så kallade PFAS som är mycket farliga ämnen.

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

 • 27 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 243
 • 0 Kommentarer
Från 1 januari träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft. Dessa har varit efterlängtade under en längre tid då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga.
I grunden är det främst en modernisering av befintliga regler, men en del nyheter finns också.

En ny CBRNE-strategi

 • 7 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 315
 • 0 Kommentarer
CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. CBRNE är en internationell förkortning för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives. Nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram med syftet att stärka beredskapen i Sverige.

Nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosoler

 • 28 april 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 801
 • 0 Kommentarer
Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis.

Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli

 • 18 maj 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1706
 • 0 Kommentarer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.