X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2023

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Från 1 januari träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft. Dessa har varit efterlängtade under en längre tid då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga.
I grunden är det främst en modernisering av befintliga regler, men en del nyheter finns också. Värt att nämna är att gränserna för när brandtekniskavskiljning respektive invallning krävs flyttas till skarp regeltext. Även regler kring användning av IBC preciseras.

Tabellerna i bilagan bör användas som en lösning när verksamheten inte har egen förmåga att göra en relevant bedömning av vilka avstånd som krävs för att uppnå en säker hantering och inte användas som ett facit för hur det ska se ut.

De större förändringarna är utredda och presenterade i konsekvensutredningen.
Föregående artikel Engångsprodukter vanligaste skräpet
Nästa artikel Gränsvärdena för bekämpningsmedel överskrids sällan
Skriv ut
227 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.