X
Nyhetslista

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.

Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade och påverkar företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Lagändringarna träder i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas.
Föregående artikel Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli
Nästa artikel Flera ändringar i reglerna om kemiska arbetsmiljörisker
Skriv ut
1211 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.