X
Nyhetslista

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

 • 26 april 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1342
 • 0 Kommentarer
Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås eller vara nära att nås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

 • 26 april 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1316
 • 0 Kommentarer
Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Tekniken som kan revolutionera textilåtervinningen

 • 25 april 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1339
 • 0 Kommentarer
Automatisk istället för manuell sortering ger nya möjligheter för ökad textilåtervinning. I en unik pilotanläggning i Avesta är nu en trettio meter lång maskin på plats som med hjälp av optiska sensorer kan sortera textilier utifrån olika fiberinnehåll.

Marknadskontroll av däck

 • 25 april 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1413
 • 0 Kommentarer
Energimyndigheten deltar i det EU-finansierade projektet MStyr15 som startades i mars 2016 och ska löpa i 24 månader fram till februari 2018. MStyr15 är ett samarbetsprojekt mellan femton marknadskontrollmyndigheter i EU och Turkiet.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.