X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2017

Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Transportinköpspanelens stora enkätstudie genomförs vartannat år bland svenska transportköpare. Den senaste undersökningen visar att betalningsviljan för miljövänligare transporter har gått upp – från låga 3 procent år 2012, till 9 procent 2014 och nu i senaste undersökningen till 21 procent.

Det vanligaste miljökravet som transportköpare ställer vid upphandling är att leverantörerna använder lastbilar med hög miljöklass. Ett annat krav som har ökat signifikant under senare år är användningen av förnybara bränslen. Något som transportinköpare sällan kompromissar med däremot är transporttiden.

Transportsektor är den enskilt största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.
Föregående artikel Tekniken som kan revolutionera textilåtervinningen
Nästa artikel Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017
Skriv ut
1315 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.