X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2017

Starkt motstånd mot lagförslag om mikroplaster

Regeringens förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetika möter kraftigt motstånd från remissinstanser och oppositionspartier.

Motståndet mot regeringens förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetika möter kritik. Branschorganisationen Kosmetik- och hygienföretagen anser att förslaget strider mot proportionalitetsprincipen och att lagförslaget riktar sig mot ett problem som redan är på väg att lösas. Kosmetik- och hygienföretagen är också kritiska till att författarna till lagförslaget inte skiljer på plast och polymerer vilket enligt branschorganisationen leder till att regeringens definition av plast bland annat innebär att saker som cellulosa, DNA och proteiner är plast och att till och med växter och djur därmed till stora delar också är att räknas som plast.

Många remissinstanser är också kritiska till den föreslagna skrivningen om hur man kan få dispens från förbudet. I föreslaget står det att: ”Om plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer kan användas i kosmetiska produkter utan risk för skada på miljön måste därför avgöras från fall till fall.” Men det här kommer inte att fungera enligt flera remissinstanser.

Havsmiljöinstitutet påpekar att det i dagsläget inte finns några framtagna standardmetoder för att bedöma toxicitet hos plastpartiklar. Därför blir det i praktiken svårt att tillämpa möjligheten till undantag. Göteborgs universitet håller med och även Greenpeace menar att reglerna om dispens är för otydliga.

Den bredaste kritiken riktas dock mot att den nya lagen är en nationell särlagstiftning i en fråga som enligt kritikerna helst ska lösas på EU-nivå.
Föregående artikel Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017
Nästa artikel Bättre stöd till hushåll att källsortera
Skriv ut
1487 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.