X
Nyhetslista

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn

 • 30 december 2016
 • Författare: Anonym
 • Antal visningar: 1339
 • 0 Kommentarer

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. Projektet beräknas pågå fram till mars 2017, då en tillsynsrapport byggd på kommunernas resultat publiceras.

Hantering av textilier

 • 9 december 2016
 • Författare: Anonym
 • Antal visningar: 1530
 • 0 Kommentarer

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar. Förslagen ska styra mot lång livslängd och ökad återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall, giftfria kretslopp samt en mer hållbar konsumtion och produktion.

Dispens för professionell användning av antifoulingprodukter

 • 6 december 2016
 • Författare: Anonym
 • Antal visningar: 1235
 • 0 Kommentarer

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell användning av tio båtbottenfärger, så kallade antifoulingprodukter. Dispenserna gäller vid tre varv för behandling av kommersiella fartyg i internationell trafik.

Godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat och talgamin återkallas

 • 6 december 2016
 • Författare: Anonym
 • Antal visningar: 1337
 • 0 Kommentarer

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin (POEA). Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att talgamin inte längre får finnas i växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat.

12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.