X
Nyhetslista
Anonym
/ Kategorier: Nyheter december 2016

Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark


För beräkningsverktyget har arbetet bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.

Naturvårdsverket har samarbetat med en projektgrupp bestående av Statens geotekniska institut, konsultföretaget Kemakta Konsult AB och Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Arbetet har bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.

Ett antal nya generella riktvärden för mark har tagits fram med fokus på bekämpningsmedel i handelsträdgårdar samt organiska tennföreningar som finns i båtbottenfärger. 

För platser där båtbottenfärger orsakat föroreningen dominerar generellt ämnena TBT, DBT och MBT som nu finns som enskilda generella riktvärden. När det gäller andra typer av verksamheter än de som kopplas till båtbottenfärger, kan andra organiska tennföreningar vara dominerande föroreningar.

En del ändringar i beräkningsmetodiken har också gjorts. Exempelvis för att göra modellen mer heltäckande har en humanrisk lagts till som tidigare inte beaktades – korttidsexponering.

Beräkningsverktyget har uppdaterats med förbättringar jämfört med tidigare verktyg utifrån synpunkter som inhämtats under den tid verktyget använts.

Föregående artikel Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn
Nästa artikel Samråd enligt Sevesolagstiftningen
Skriv ut
1783 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.