X
Nyhetslista
Anonym
/ Kategorier: Nyheter januari 2017

Samråd enligt Sevesolagstiftningen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram ett PM om samråd enligt Sevesolagstiftningen som ska vara ett stöd för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.

Alla verksamhetsutövare ska i sitt säkerhetsarbete, utöver förhållandena vid den egna verksamheten, även ta hänsyn till andra faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten. Detta är ett löpande arbete som beror både av vad som händer inom verksamheten och i omgivningen.

Syftet med samrådet är att utreda vilka omgivningsfaktorer som kan påverka säkerheten vid verksamheten. Sådana faktorer kan vara andra Sevesoverksamheter och verksamheter som inte omfattas av Sevesolagen. Andra faktorer kan vara av naturliga orsaker såsom höga vattennivåer, ras och skred, stormar, åskoväder mm. Ytterligare exempel kan vara projekt utanför verksamheten som t.ex. ett nytt järnvägsspår eller annan infrastruktur.

Föregående artikel Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark
Nästa artikel Steg för minskad förbrukning av plastbärkassar
Skriv ut
1467 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.