X
Nyhetslista
Anonym
/ Kategorier: Nyheter december 2016

Hantering av textilier

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar. Förslagen ska styra mot lång livslängd och ökad återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall, giftfria kretslopp samt en mer hållbar konsumtion och produktion.

Naturvårdsverket föreslår nu ett paket av åtgärder och styrmedel som riktar sig till alla delar av textilhanteringen från produktion till konsumtion och avfallshantering. Åtgärdsförslagen kompletterar varandra och bör helst genomföras samordnat. Det är bl a samarbete med textilbranschen, information till konsumenter och att avhjälpa juridiska hinder.

Naturvårdsverket föreslår följande nya mål: Till år 2025 ska mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent gentemot basår 2015 och år 2025 ska 90 procent av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.


Föregående artikel Nya regler för märkning av träemballage
Nästa artikel Regeringen vill införa 18-årsgräns för solarier
Skriv ut
1838 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.