X
Nyhetslista
Anonym
/ Kategorier: Regeländring

Regeringen vill införa 18-årsgräns för solarier

Regeringen vill införa 18-årsgräns för solarier

För att minska risken för hudcancer föreslår regeringen en 18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier. Enligt förslaget ska åldersgränsen börja gälla den 1 september 2018. Barn har känsligare hud än vuxna och därför är UV-strålning och brännskador extra skadliga under barn- och ungdomsåren.

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige och den som ökar mest. Det finns ett bevisat samband mellan exponering för ultraviolett strålning (UV-strålning) och risken för hudcancer.

Regeringen har föreslagit ett förbud mot att upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. Den som upplåter solariet blir skyldig att förvissa sig om att den som solar har fyllt 18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en tydlig skylt med information om förbudet. Kommunerna, som har ansvaret för tillsynen över solarieverksamhet, ges genom förslaget också möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp för att se till att lagen följs. Förbudet gäller inte för medicinska solarier. Enligt förslaget ska förbudet böra gälla den 1 september 2018.


Föregående artikel Hantering av textilier
Nästa artikel Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn
Skriv ut
1374 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.